TØMMER

RØYKENBADET

DEN AMERIKANSKE AMBASSADE

STRANDEN 1

SØRENGA SJØBAD