Skip to main content
 

Fred Olsens Gate 11

Type lokaler:

Hotell, rehabilitering

Adresse:

Fred Olsens Gate 11

Leveranse;

Fiberbetong fasade og klimavegg

Oppdragsgiver:

AF Gruppen AS

Oppdragsgiver: 
AF Gruppen AS

AF Gruppen fikk i oppdrag å gjøre rehabilitering av Fred Olsens Gate 11 med ombygging til hotell, der Choice kom inn som leietaker. Prosjektet bestod av innvendig ombygging til hotellrom, resepsjonsområde og fellesarealer, samt utvendige tak- og fasadearbeider. Byggimpuls AS fikk i oppgave å lage fasade elementene i Norskreen Fiberbetong. Dette var et prosjekt som krevde mye prosjektering av oss, samt arbeid med innfestning av elementene mot yttervegg på fasaden. Vi leverte i tillegg til Norskreen fasadeelementene også klimavegg til prosjektet.