Skip to main content
 

Foto: Byggeindustrien v/Arve Brekkhus

Kongsvinger Ungdomsskole

Type lokaler:

Skole/Nybygg

Adresse:

Markensvegen 20, 2212 Kongsvinger

Areal:

11 360 m2

Leveranse;

Passiv brannsikring

Fotograf:

Byggeindustrien v/Arve Brekkhus

Oppdragsgiver:

Ø.M. Fjeld

Byggherre:

Kongsvinger Kommune v/KK

Oppdragsgiver: 
Ø.M. Fjeld

Byggherre: 
Kongsvinger Kommune v/KK

Den nye ungdomsskolen i massivtre ble tatt i bruk ved skolestart august 2018 og ligger like inntil Glomma. Denne fantastiske skolen er blitt innviet av 490 heldige elever, men den er også dimensjonert for fremtidig bruk for i overkant av 700 elever.

Bygget inneholder i tillegg arealer som er tilgjengelig for publikum, som blant annet bibliotek, idrettshall, kultursal, samt musikkrom med lydstudio.

Byggimpuls har hatt gleden av å utføre brann- og lydtetting av tekniske installasjoner. Branntetting i massivtre var en utfordring vi er kjent med fra tidligere, og tok på strak arm da Ø.M. Fjeld kontaktet oss. I et godt samarbeid med Ø.M. Fjeld og rådgiver ble det prosjektert spesielle løsninger for å ivareta brannkravene i dette flotte bygget.