Skip to main content

PERSONVERNERKLÆRING FOR BYGGIMPULS AS

Den nye Europeiske personvernlovgivningen (GDPR) trådte i kraft sommeren 2018.
Den nye loven stiller høyere krav til oss som virksomhet og setter fokus på dine rettigheter som kunde, hvor du blant annet har rett til å få informasjon om hvordan vi behandler dine personlige opplysninger. Det er viktig for oss at du føler deg trygg på måten vi håndterer dine personlige opplysninger.

Behandlingsansvarlig

Byggimpuls tar ditt personvern på alvor. Vi vil sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen. Daglig leder er på vegne av Byggimpuls behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, epostadresse, kommunikasjon, kjøpshistorikk eller teknisk informasjon ved bruk av våre nettjenester. Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:

• Navn, telefonnummer, epostadresse
• Vi lagrer opplysninger når du kontakter oss via e-post eller gir tilbakemeldinger direkte. Herunder e-postadresse, telefonnummer og innholdet i epostforespørsler slik at vi kan svare på dine spørsmål.
• Vi registrerer personopplysninger når du sender inn skjema til påmelding/ nyhetsbrev. Disse opplysningene lagres i vår database for å yte eller sikre leveranse av den tjenesten du har bestilt.

Personopplysningene vil bli oppbevart så lenge personopplysningene er nødvendig for det formål opplysningene er innhentet for, for eksempel avtaler, kontrakter og utførelse av avtalt arbeid. Vi tar også vare på opplysningene til et senere tilfelle, med mindre det er ønskelig at personopplysninger knyttet til salg eller avtaler du har med oss skal slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Formål med behandling av personopplysninger

Byggimpuls benytter personopplysninger kun til direkte markedsføring eller kontakt i forbindelse med tilbud og/eller kontrakter med aktuell person/firma. Byggimpuls samler inn informasjon slik at vi kan gi våre kontakter/kunder tilbud i forbindelse med aktuelle eller potensielle arbeidsoppdrag samt sørge for god dialog gjennom pågående prosjekter.

Deling av informasjonen

Byggimpuls vil ikke, under noen omstendighet, selge eller overføre personopplysninger som er gitt til oss videre til en tredjepart. Dette betyr at du ikke vil få informasjon fra andre selskaper enn oss, basert på opplysningene vi har om deg. Databehandlere som får tilgang til din personinformasjon i forbindelse med levering av tjenester til Byggimpuls (eksempelvis når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner eller lagre informasjon på en webserver) er underlagt taushetsplikt, og de har ikke lov å bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelsen av tjenester for oss.

Rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett til å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket
formål og vi har, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere som personopplysningene videreformidles til samt hvor opplysningene er innhentet fra. Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, spesielt dersom du mener at Byggimpuls har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig. Du kan også kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:
www.datatilsynet.no.

Brudd på personvernsikkerhet

Ved mistanke om brudd på personopplysningssikkerheten skal Datatilsynet varsles med én gang og senest 72 timer etter at vi ble kjent med bruddet. Det er ikke nødvendig å varsle Datatilsynet hvis det er lite trolig at bruddet på personopplysningssikkerheten vil føre med seg risiko for enkeltpersoners rettigheter. Vi har i tillegg plikt til å varsle den registrerte dersom det er trolig at bruddet på personopplysningssikkerheten vil medføre høy risiko for enkeltpersonenes rettigheter og friheter.

Byggimpuls AS

Søndre Bogstadvei, 1930 Aurskog
post@byggimpuls.com
www.byggimpuls.com