Morten Ulvedalen

Daglig leder

Michal Berg-Lennertzen

Økonomidirektør

Kathrine Beate Johansen

KS Leder

Anita Kruse Solbakken

HR/HMS-leder

Tove Kristin Gjemble

Regnskapsansvarlig

Boglarka Urban

Arkitekt

Arne Berg-Lennertzen

Bil- og utstyrsansvarlig

Lisbet Larsen

Kontor og administrasjon

Trine Jogard Wefling

Lønnsansvarlig

Nils Bergan

Teknisk direktør

Torjus Ulsaker

Avdelingsleder tømmer

Arkadiusz Sobun

Driftsleder/kalkulatør tømmer

Kai Helseth

Avdelingsleder brann

Robert Magnes

Salgsleder brann

Per Ulvedalen

Faglig leder brann

Linus Kjell

Teknisk konsulent avd. Østfold

Hans Marius Henriksen

Kalkulatør Brann

Ole Christian Moseby

Teknisk konsulent Brann

Odd Åge Steine

Avdelingsleder fiberbetong

Tormod Dalsheim

Teknisk konsulent Fiberbetong

Wojciech Ditrych

Avdelingsleder interiørløsninger

Petter S. Grahl

Prosjektleder interiørløsninger

Reynaldo D. Lama Martinez

Prosjektleder interiørløsninger

Morten Ulvedalen

Daglig leder

Wojciech Ditrych

Avdelingsleder interiørløsninger

Torjus Ulsaker

Avdelingsleder tømmer

Kai Helseth

Avdelingsleder brann

Michal Berg-Lennertzen

Økonomidirektør

Odd Åge Steine

Avdelingsleder fiberbetong

Arkadiusz Sobun

Driftsleder/kalkulatør tømmer

Robert Magnes

Salgsleder brann

Petter S. Grahl

Prosjektleder interiørløsninger

Per Ulvedalen

Faglig leder brann

Linus Kjell

Teknisk konsulent avd. Østfold

Reynaldo D. Lama Martinez

Prosjektleder interiørløsninger

Hans Marius Henriksen

Kalkulatør Brann

Kathrine Beate Johansen

KS Leder

Anita Kruse Solbakken

HR/HMS-leder

Trine Jogard Wefling

Lønnsansvarlig

Tove Kristin Gjemble

Regnskapsansvarlig

Boglarka Urban

Arkitekt

Arne Berg-Lennertzen

Bil- og utstyrsansvarlig

Lisbet Larsen

Kontor og administrasjon

Tormod Dalsheim

Teknisk konsulent Fiberbetong

Ole Christian Moseby

Teknisk konsulent Brann

Nils Bergan

Teknisk direktør

Lisbet Larsen

Kontor og administrasjon

HER FINNER DU OSS

Hovedkontor

Brobekkveien 80 A
0582 Oslo
Inngang 12-13, 2 etasje

Produksjonslokaler

Søndre Bogstadvei
1930 Aurskog

Avdeling interiørløsninger

Københavngata 11
0566 Oslo

Avdeling Østfold

Rosenborgveien 3
1630 Gamle Fredrikstad

Postadresse:
Brobekkveien 80 A
0582 Oslo

Sentralbord: + 47 40 00 33 10
E-post: post@byggimpuls.com
Org. nr: 987 975 105

Besøksadresse:
Brobekkveien 80 A
0582 Oslo
Inngang 12-13, 2 etasje