Skip to main content
 

Baswa Phon

BASWA phon akustikkpuss som i tillegg til den egentlige støydempingen sikrer overflater som ikke griper forstyrrende inn i det eksisterende arkitektoniske uttrykket. Med sin usynlige montering og den unike overflaten passer BASWAphon-løsninger både til store moderne rom med harde, ubekledde byggematerialer og klassiske rom med pussede vegger og himlinger.

BASWA phon akustikksystem er bygget opp av en forbehandlet plate av mineralull, som klebes på et fast underlag. Etter fuging av skjøter sluttbehandles mineralullsbekledningen med et eller flere lag mikroporøs, mineralsk puss. Pussen har en spesiell porestruktur som gjør at lyden får lov å passere gjennom pusslaget, slik at den kan opptas i mineralullplaten. Avhengig av valgt oppbygning og tykkelse på mineralullplaten spenner samlet systemtykkelse på BASWAphon-systemene fra bare 30 til 70 mm.

Den spesielle oppbygningsmetoden gjør det mulig å etablere store sammenhengende flater uten fuger eller skjøter. Formelt sett kan man etablere flater på helt opp til 400 m2, men størrelsen av det sammenhengende arealet avhenger bl.a. av mulighetene for å pusse hele arealet i en sammenhengende arbeidsgang. Her er stillas under hele arealet en forutsetning, og antallet av håndverkere til pussarbeidet skal tilpasses arealet. Dessuten skal man naturligvis være oppmerksom på at byggeteknisk betingede fuger skal føres igjennom akustikkbehandlingen, slik at utilsiktet prisdannelse unngås.

BASWA phon gir svært gode akustiske verdier for demping av etterklangstiden og dermed reduksjon av støy. Dette gjelder både for frekvensområdene for normal samtale og for eksempel for musikk.

Den akustiske dempingen er ikke overraskende avhengig av den valgte tykkelsen på isoleringsplaten og av størrelsen på det bekledde arealet. De praktiske erfaringene viser imidlertid at selv de tynneste løsningene på ytterst begrensede arealer kan ha en markant effekt.

BASWA

BASWA

21. september 2018

BASWA

BASWA

21. september 2018

BASWA

BASWA

21. september 2018

BASWA

BASWA

21. september 2018