Bygningsmessig brannsikring

Byggimpuls AS sin brannavdeling setter et stort fokus på bygningsmessig brannsikring, enten det skal bygges et nybygg eller rehabiliteres. For å få til dette bør man alltid starte med en tiltaksplan som gir en handlingsplan for brannkonseptet. Hovedsakelig bør det jobbes med pre-aksepterte løsninger, men et samspill mellom utførende- og prosjekterende part gir både brannteknisk gode og brukervennlige løsninger.

TEK 10 kapittel 11 § 11-9:

(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå, utvikle og spre seg er liten. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og nødvendig tid for rømning og redning.

(2) Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det skal legges vekt på mulighet for antennelse, hastighet av varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning.

Disse utdragene fra TEK 10 ligger til grunn for alle våre vurderinger både i prosjektering- og utførelses fase på alle bygg vi arbeider på. Oppdaterte branntekniske tegninger er et krav til enhver tid, slik at gjennomføringer av kabler, rør og ventilasjonsanlegg gjøres på riktig måte og er testet og dokumentert for den aktuelle bruken.
Vi er medlem av både Protecta-kjeden og Brannfaglig Fellesorganisasjon slik at vi til enhver tid skal bidra til og sørge for at vi kjenner til gjeldende lovverk, trender i markedet og følger opp de ulike produktets kvaliteter og dokumentasjon.

Vi setter stor stolthet i arbeidet vårt slik at ditt bygg skal være så brannsikkert som mulig og har derfor godt innarbeidede systemer for elektronisk dokumentasjon slik at du kan følge prosessen underveis og unngår overraskelser. Et solid kvalitetssikringssytem og HMS, samt velrenommerte  og miljøvennlige produkter gjør Byggimpuls AS til en foretrukket samarbeidspartner på brannisolering.

Bygningsmessig brannsikring

Bygningsmessig brannsikring

15. oktober 2018

Bygningsmessig brannsikring

Bygningsmessig brannsikring

15. oktober 2018

Bygningsmessig brannsikring

Bygningsmessig brannsikring

15. oktober 2018

Bygningsmessig Brannsikring

Bygningsmessig Brannsikring

15. oktober 2018