Branntetting

Brannsikre bygg redder liv og begrenser skadeomfang ved en eventuell brann. Byggimpuls utfører branntetting i alle typer konstruksjoner, og benytter veldokumenterte og godkjente produkter med fokus på å ivareta brannkravene, men som ivaretar dagens høye krav til lydreduksjon og miljø. Vi benytter oss av elektronisk registrering for alle utførte branntettinger og dette gir kunden en unik oversikt underveis i prosjektet. Sluttbruker vil besitte en komplett elektronisk oversikt over alle utførte tettinger, med sporbarhet ned til den minste detalj. Vi tilbyr serviceavtale, som gir deg som kunde full trygghet til at bygget er brannsikkert for sluttbruker til enhver tid.

Byggimpuls er medlem av Protecta-kjeden som er ledende leverandør av passiv brannsikring i Norge og kan tilpasse oss prosjekter over hele landet.

Branntetting med gipsmørtel

Branntetting 1

Branntetting 1

15. oktober 2018

Branntetting

Branntetting

15. oktober 2018

Branntetting

Branntetting

15. oktober 2018

Rammetetting med Roxtec-moduler

Rammetetting med Roxtec-moduler

Rammetetting med Roxtec-moduler

25. oktober 2018

Rammetetting med Roxtec-moduler

Rammetetting med Roxtec-moduler

25. oktober 2018

Rammetetting med Roxtec-moduler

Rammetetting med Roxtec-moduler

25. oktober 2018

Rammetetting med Roxtec-moduler

Rammetetting med Roxtec-moduler

25. oktober 2018

Rammetetting med Roxtec-moduler

Rammetetting med Roxtec-moduler

25. oktober 2018

Rammetetting med Roxtec-moduler

Rammetetting med Roxtec-moduler

25. oktober 2018